V súčasností patrí Ovsištské námestie medzi najfrekventovanejšie verejné priestranstvá v bratislavskej Petržalke.

Pripravovaná revitalizácia :

  • Projekt revitalizácie je preto postavený na humanizácii dotknutej lokality, ktorá bude po regenerácii plniť funkciu verejného priestoru určeného pre pohyb chodov, relax v zelenom prostredí a v mestskej časti vznikne nový, moderný mestotvorný prvok. Ideový zámer v maximálnej miere zachováva existujúce zelené plochy, vyrovnáva terénne prekážky a zároveň počíta s výstavbou chodníkov zo zámkovej dlažby či s osadením drobnej architektúry – lavičky, osvetlenie a smetné koše.
zväčšiť mapu